Usum Sofware Jobs

Usum Sofware has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

5 NodeJS Developers/ReactJS/ VueJS

Ho Chi Minh
  • Good paid
  • Opportunities to work onsite
  • iMac, Macbook, Laptop for all

Java Developer (Spring, AWS)

Ho Chi Minh
  • Working in great team
  • 13th month of salary
  • Salary up to $2000

Overview about Usum Sofware

Usum Sofware

USUM Software là một nhóm phát triển phần mềm hoạt động ở Việt Nam. Sau khi thành lập, USUM Software đã cung cấp các giải pháp hấp dẫn với các ứng dụng di động , website chất lượng cao và hệ thống lớn cho một lượng khách hàng ở nhiều lĩnh vực ở Việt Nam . 
Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng phần mềm được yêu thích và sử dụng rộng rãi. Điều đó có nghĩa là các ứng dụng của chúng tôi sẽ đáng tin cậy mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi làm cho các ứng dụng quan trọng và phổ biến đến người dùng . 
Chúng tôi có một đội ngũ kỹ thuật hoàn hảo có thể tích hợp các nhu cầu sáng tạo và khắc khe của các tổ chức và cá nhân muốn xây dựng hệ thống của mình.

Location

24 Đường số 17, Phường 5
Go Vap
Ho Chi Minh

Total views: 119

Let your voice be heard.

Review Usum Sofware now
Write a review