General information

Company type
IT Product
Company size
51-150 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Saturday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Công Nghệ Của Chúng Tôi

Why you'll love working here

  • Lương theo kinh nghiệm & năng lực
  • Thưởng theo doanh số, quý/năm, thưởng theo dự án
  • Phúc lợi khác (bảo hiểm, nghỉ phép, du lịch...)

Location

Ho Chi Minh

35 Nguyễn Thông, District 3, Ho Chi Minh
Currently, Tư vấn và Đào tạo Cân Bằng | Career Balance is not hiring for any positions.