Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Jobs

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Product Analysis (All Levels)

Ho Chi Minh
  • Technical expert of all fields
  • Challenging experience to grow
  • An awesome zone, a second home

Overview about Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm NCSC có nhiệm vụ thực hiện chức năng giám sát trung tâm, là đầu mối kỹ thuật về giám sát, hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu về an toàn thông tin, hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin.

Website: https://soc.gov.vn 

Why You'll Love Working Here


Location

115 Trần Duy Hưng
Cau Giay
Ha Noi

Total views: 1,403

Let your voice be heard.

Review Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia now
Write a review