Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Headline Photo

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm NCSC có nhiệm vụ thực hiện chức năng giám sát trung tâm, là đầu mối kỹ thuật về giám sát, hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu về an toàn thông tin, hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin.

Jobs

Technical Leader (Project Manager)

Ha Noi

Backend Developer (Python/NodeJS)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here


Location

115 Trần Duy Hưng, Cau Giay, Ha Noi
115 Trần Duy Hưng

Total views: 93

Let your voice be heard.

Review Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia now