Trung tâm công nghệ thông tin MobiFone Headline Photo

Hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phát triển mới các phần mềm

Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phát triển mới các phần mềm, cung cấp ứng dụng Công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ, dịch vụ phần mềm... cho các đơn vị, khách hàng trong và ngoài Tổng Công ty. Tại Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định; được tham gia các khoá đào tạo nâng cao về chuyên môn, các chế độ ưu đãi và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Our Key Skills

Jobs

Software Architect (Java, .NET, PHP)

Ha Noi
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Cơ hội học tập, phát triển
  • Chế độ phúc lợi tốt

Why You'll Love Working Here

  • 1 Môi trường làm việc năng động
  • 2 Cơ hội thăng tiến
  • 3 Chế độ đãi ngộ tốt

Location

82 Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi
82 Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 1842

Let your voice be heard.

Review Trung tâm công nghệ thông tin MobiFone now