Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp – Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Headline Photo

Mang trọng trách thực hiện các dự án lớn Quốc gia như Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, hệ sinh thái...

Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin & Viễn thông Viettel (Viettel ICT), trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân Đội là một trong những nhà cung cấp, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam. Mang trọng trách thực hiện các dự án lớn của Quốc gia như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ sinh thái cho ngành Y tế, Hải quan một cửa...

Why You'll Love Working Here

Locations

1 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Tu Liem, Ha Noi
1 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng

Total views: 6,858

Ratings

3.0
Recommend working here to a friend

Feature Reviews