Tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam

Tân Hoàng Minh Group là một trong vài Tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu của Việt Nam sở hữu nhiều dự án lớn tại các vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu quan trọng mà Tân Hoàng Minh Group hướng tới. Ban Lãnh đạo Tân Hoàng Minh Group luôn tích cực thay đổi cơ chế quản lý, điều hành để tìm ra một phương thức hoạt động hiệu quả, cách quản lý khoa học và có động lực để phát huy tính sáng tạo và nỗ lực của cán bộ, nhân viên.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

36 Hoàng Cầu, Dong Da, Ha Noi
36 Hoàng Cầu, Dong Da, Ha Noi

Total views: 1016

Let your voice be heard.

Review Tan Hoang Minh Group now