4.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.3
Training & learning
3.9
Management cares about me
3.9
Culture & fun
4.1
Office & workspace
4.3

Let your voice be heard.

Review Sun* Inc. now
Write a review

103 Employee Reviews

Tương đối ổn với những ai muốn ổn định

Recommend
November 2020

What I liked

Chế độ đãi ngộ (trừ lương) tốt, quan tâm tới nhân viên, nhiều sự kiện, đồng nghiệp trẻ và vui tính.
Chế độ OT rõ rãng, ko ép OT nếu dự án chưa cần thiết

Phù hợp với intern, fresher

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tốt

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phù hợp với thực tập sinh, fresher

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

công ty ổn, hợp cho người thích công nghệ và tiếng nhật

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường trẻ, năng động

Doesn't recommend
June 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhiều cơ hội thử thách

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhiều người trẻ

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

học hỏi tốt

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt, học hỏi được nhiều, không phải OT

Recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.