4.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.7
Training & learning
4.3
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.3
Office & workspace
4.3

Let your voice be heard.

Review Starboard Asia Co.,ltd. now
Write a review

3 Employee Reviews

Công ty môi trường làm việc tốt thân thiện, cơ hội onsite Nhật.

Recommend
June 2018

What I liked

Môi trường làm việc tốt, thoải mái
Nhân viên hỗ trợ hợp tác tốt
Cơ hội cọ sát nhiều dự án đa dạng, phát triển kỹ năng bản thân
Quản lý dự án chuyên nghiệp giúp mem và dự án suôn sẻ
Sếp Nhật gần gũi chia sẽ ý kiến với nhân viên
Ít phát sinh OT. Lương OT trả đầy đủ, tốt
Chỉ phát sinh OT khi thật sự cần thiết và có yêu cầu từ khách hàng

Good Company

Recommend
June 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Sếp nhật hiền gần gũi, chỉ có người quản lý mới "chuối"

Doesn't recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.