Song Ân Headline Photo

Song Ân

Product Small 11-50

Viet Nam

Giải pháp quản lý bệnh viện, SYT, Phường Xã, Hộ thống xếp hàng, kết nối máy xét nghiệm

Được thành lập từ năm 2009, chuyên về lập trình phần mềm và sản xuất hệ thống bảng điện,linh kiện điện tử . Lĩnh vực hoạt động chính, cung cấp giải pháp quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý bệnh viện, cung cấp hệ thống kết nối máy xét nghiệm, hệ thống sếp hàng, cung cấp linh kiện điện tử , lắp đặt hệ thống mạng LAN, cung cấp trang thiết bị CNTT, trang thiêt bị y tế. Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi, SYT Điện Biên, cung cấp cho 12 bệnh viện trực thuộc SYT Điện Biên như : BV Tuần Giáo, BV khu vực Mường Lay , ... và 180 xã trực thuốc Sở Y tế . Các bệnh viện của các tỉnh khác như SYT Quảng Ninh : Bệnh Viện Hoành Bồ, BV thành phố Uông Bí, BV Than Mạo Khê , ...

Our Key Skills

Jobs

Song Ân has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Frontend Engineering (ReactJS, CSS, JavaScript)

Ho Chi Minh
District 1

5 Front-End Web Developers (JavaScript, HTML, CSS)

Ho Chi Minh
Phu Nhuan

ReactJs Developers (JavaScript, CSS)

Ho Chi Minh
District 1

Web Developer (HTML5, CSS, JavaScript, PHP)

Ho Chi Minh
Go Vap

Back-End Developer (HTML/CSS/Javascript)

Ho Chi Minh
Phu Nhuan

Why You'll Love Working Here


Location

340 Quang Trung, Go Vap, Ho Chi Minh
340 Quang Trung, Go Vap, Ho Chi Minh

Total views: 191