Softdreams Headline Photo

Công ty đang tiếp tục phát triển công nghệ thông minh phục vụ cho đời sống và sản xuất.

Firmware Softdreams (softdreams) softdreams (called tắt Softdreams) được thành lập vào năm 2012 tại Hà Nội với lệnh cấm hoạt động trong phần mềm phát triển, business server and primary information overlay. Show now, Company going to continue development the smart server for the life and produce. With method "Make IT Simple", Softdreams always uneases research, development and development the smart service for the smart information wide customer customer and users in Vietnam, go the next field.

Jobs

05 Developer (JAVA, iOS, Android)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Locations

8 Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Nam Tu Liem, Ha Noi
8 Nhà khách ATS, số 8 Phạm Hùng, Tu Liem, Ha Noi

Total views: 1,713

Feature Reviews