SMG Swiss Marketplace Group Reviews

District 10, Ho Chi Minh
Product
51-150
Switzerland
Monday - Friday
No OT
Write review
4.4
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.2
Training & learning
4.1
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.0
Office & workspace
4.1

Let your voice be heard.

Review SMG Swiss Marketplace Group now
Write review

28 Employee Reviews

Thương hiệu lớn, làm với người giỏi, đi Thuỵ Sĩ chơi

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2023

What I liked

Làm với người giỏi. Đi Thuỵ Sĩ thưởng xuyên và cơ hội thăm thú Châu Âu. Làm cho các thương hiệu lớn ở Thuỵ Sĩ. Nhân viên được quan tâm.
Chưa từng phải OT. Luôn support Work Life balance.

Môi trường rất tốt nhưng đã thay đổi rất nhiều từ khi merge công ty với TX

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tốt, phù hợp với ai thích sự ổn định

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty có nhiều phúc lợi tốt, môi trường cởi mở và phù hợp để gắn bó lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lý tưởng để trải nghiệm công ty làm về sản phẩm và chuyển hoá công nghệ web

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc, môi trường và các chế độ phúc lợi khác khá ổn

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, luôn update các công nghệ mới nhất

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường lý tưởng để gắn bó và phát triển lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp không biết bảo vệ nhân viên, HR lộng hành

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
October 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Trang thiết bị quá tệ. Engineering Manager không có tiếng nói. HR lộng hành

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
September 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.