Công ty Shillabags International

Công ty Shillabags International, 100% vốn nước ngoài, với hơn 3000 lao động, chuyên may ba-lô, túi xách, túi hành lý, ... xuất khẩu trên toàn thế giới. Môi trường làm chuyên nghiệp, thân thiện. Nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến nghề nghiệp và các chương trình phúc lợi theo Luật và chính sách công ty.

Our Key Skills

Location

162 1A Highway, District 12, Ho Chi Minh
162 1A Highway, District 12, Ho Chi Minh

Total views: 2119

Let your voice be heard.

Review Shilla Bags International now