Seven System Vietnam Reviews

District 7, Ho Chi Minh
Product
301-500
Vietnam
Monday - Friday
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Seven System Vietnam now
Write review

1 Employee Review

Sếp cực thân thiện, môi trường thoải mái

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
April 2019

What I liked

- Thời gian làm việc thoải mái.
- Được hỗ trợ mua Macbook.
- Đồng nghiệp giỏi, hoà đồng.
- Được hỗ trợ học hỏi công nghệ mới
Flexible time và hầu như không phải OT. Nếu phải OT thì sẽ được phép nghỉ bù hoặc ở nhà remote hôm sau

Let your voice be heard.

Review Seven System Vietnam now
Write review