SAB Technologies Headline Photo

SAB Technologies is a joint venture company between Italy and Vietnam.

SAB Technologies is a joint venture company between Italy and Vietnam. Our mission is to help people everywhere to have the best products for enjoying their hobby, at ease through an affordable selling price.

SAB promise all the employees to provide a friendly, cooperative, creative and open working environment. We encourage staffs at all levels to communicate their working enhancement ideas. The company takes its responsibility in seeking and promoting creative, responsible and teamwork spirit from the staffs.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Được chơi trực thăng miễn phí, mua với giá cost
  • 2 15 ngày phép trong năm
  • 3 Lương đến $1400

  • Chơi trực thăng miễn phí (biết chơi thì tốt quá, không biết sẽ được train)
  • Thích mua máy bay có thể mua với giá chi phí thôi
  • Nghỉ phép 15 ngày trong năm
  • Môi trường làm việc năng động, trẻ, thân thiện
  • BHXH, BHYT đầy đủ, theo đúng luật
  • Không tăng ca
  • Lương đến $1400

Location

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Total views: 1,384

Let your voice be heard.

Review SAB Technologies now