Robusta Engineering Designs Headline Photo

Robusta Engineering Designs

Robustaeng là công ty phần mềm chuyên cung cấp dịch vụ,giải pháp,cơ sở hạ tầng và nghiệp vụ trong lĩnh vực y tế dự trên nền tảng điện toán đám mây.

Công ty là một startup đang xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trẻ trung và năng động.

Lợi ích cộng đồng, trải nghiệm người dùng luôn là tiêu chí mà công ty hướng đến khi xây dựng các dòng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp.

Hiện nay các dự án đang vào giai đoạn triển khai thực tế nên cần thường xuyên tuyển dụng và đãi ngộ các bạn lập trình viên đặc biệt có kỹ năng và kinh nghiệm về PHP (Laravel), ReactJS, NodeJs, Native

Jobs

PHP Developers (Laravel/ReactJS)

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here

Location

21 Trương Công Định, Phường 14, Tan Binh, Ho Chi Minh
21 Trương Công Định, Phường 14

Total views: 943

Let your voice be heard.

Review Robusta Engineering Designs now