4.5
Recommend working here to a friend
Overall
4.5
Salary & benefits
4.0
Training & learning
4.0
Management cares about me
4.3
Culture & fun
3.5
Office & workspace
3.8

Let your voice be heard.

Review RELIPA SOFTWARE now

4 Employee Reviews

Sếp tốt, chịu lắng nghe nhân viên

Recommend
July 2018

What I liked

- Sếp biết lắng nghe, và thật sự có nỗ lực cố gắng
- Môi trường thuần tech, ít thị phi, phù hợp với bạn nào thích cảm giác êm đềm, không phức tạp
- Đang phát triển nên nhiều cơ hội

Môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội để phát triển

Recommend
November 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường trẻ trung, Sếp nice, văn phòng thiết kế ấm cúng .

Recommend
November 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Điều kiện làm việc thoải mái, lương phù hợp với năng lực

Recommend
November 2016

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.