Nova Square

Hai Chau, Da Nang
Outsourcing
1-50
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Nova Square Jobs

Nova Square has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

 • Training opportunities
 • Onsite opportunities
 • Healthcare checkup & insurance
Ho Chi Minh
 • Training opportunities
 • Onsite opportunities
 • Healthcare checkup & insurance
Hot
Ho Chi Minh
6h
 • Training opportunities
 • Onsite opportunities
 • Healthcare checkup & insurance
Ho Chi Minh
 • Training opportunities
 • Onsite opportunities
 • Healthcare checkup & insurance
Hot
Ho Chi Minh
6h
Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
8h

Overview about Nova Square

Công ty MTV Nova Square

Công ty MTV Nova Square là công ty công nghệ được thành lập vào năm 2018, cung cấp các dịch vụ phần mềm chạy trên nền tảng cloud và out sourcing.

Location

Da Nang
47 Hai Ho
Hai Chau
Da Nang

Total views: 300

Let your voice be heard.

Review Nova Square now
Write review