Ngân Hàng Á Châu | ACB Reviews

Ho Chi Minh
Product
1000+
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review
3.7
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.3
Training & learning
3.5
Management cares about me
3.2
Culture & fun
3.3
Office & workspace
3.9

Let your voice be heard.

Review Ngân Hàng Á Châu | ACB now
Write review

15 Employee Reviews

Văn hóa thang máy tệ, còn lại thì tạm ổn

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

Được cấp cả laptop và PC để làm việc.
Laptop để họp hoặc remote vào PC.
Lương ổn định.
NV được hỗ trợ vay mua nhà từ 4-6%/năm tùy KPI cuối năm.
OT được trả lương.
Đồng nghiệp sếp quản lý rất oke
Trả lương OT đầy đủ.
nhưng nghe nói sắp tới sẽ k còn trả nữa.

Môi trường làm việc ổn định

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

sếp tốt, lương hơi thấp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lãnh đạo rất tự hào vì ép nhân viên OT tới 4h sáng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc năng động

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt, lương hơi thấp so với mặt bằng chung

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cần cải thiện rất nhiều

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc đáng để trải nghiệm

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

ACB môi trường làm việc rất tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Ngân Hàng Á Châu | ACB now
Write review