3.9
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.4
Training & learning
3.7
Management cares about me
3.3
Culture & fun
3.8
Office & workspace
4.0

Let your voice be heard.

Review Ngân Hàng Á Châu | ACB now
Write a review

9 Employee Reviews

Môi trường làm việc đáng để trải nghiệm

Recommend
February 2021

What I liked

- Văn phòng mới rộng, hiện đại phù hợp dân IT
- Sếp quan tâm nhân viên, hỗ trợ nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm làm việc
- Các công nghệ cũ dần được chuyển sang các công nghệ mới nhất
Ít khi phải OT, tùy theo dự án Ít khi phải OT, tùy theo dự án

Môi trường làm việc thân thiện

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

ACB môi trường làm việc rất tốt

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cần cải thiện rất nhiều

Doesn't recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công nghệ mới mẻ

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

OT không được tính lương

Doesn't recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thân thiện

Recommend
November 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chuyên nghiệp

Recommend
August 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc thoải mái, không quá bận rộn

Recommend
April 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.