3.3
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.0
Training & learning
3.1
Management cares about me
3.0
Culture & fun
3.1
Office & workspace
2.8

Let your voice be heard.

Review Nexle Corporation now
Write a review

27 Employee Reviews

môi trường làm việc tốt, anh em hoà đồng thân thiện, được làm với nhiều tech mới

Recommend
April 2021

What I liked

anh em hoà đông vui vẻ, sếp cũng tương đối dễ tính
ít OT, OT thì dc x2 ngày phép, (ngày phép ko đổi thành tiền dc nha)

Môi trường làm việc thoải mái

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường tốt

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái

Recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Khá ổn nhưng cần cải thiện nhiều

Recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Làm việc áp lực

Doesn't recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Ổn nhưng cần nhiều cải thiện

Recommend
December 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho career path

Recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Không có lương thưởng. Lương tăng 1 năm 1 lần dưới 8%

Doesn't recommend
May 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng vui & HR dễ thương

Recommend
May 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.