Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Nakivo now
Write a review

1 Employee Review

Môi trường thân thiện

Recommend
April 2021

What I liked

Flexible time... làm việc cũng thoải mái... không quá gò bó giờ giấc..
Không có over time nên không đắn đo gì ... nếu OT thì có tiền OT.