General information

Company type
Product
Company size
301-500 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Chính sách chế độ đãi ngộ tốt
  • Được tham gia nhiều dự án, phát triển kiến thức.
  • Được đào tạo nâng cao khả năng làm việc
+2

Location

Ho Chi Minh

16 đuờng 34, P.Bình An,, District 2, Ho Chi Minh
Currently, MATXI CORP is not hiring for any positions.
Page views: 1,172