Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty Insurance Limited) là công ty bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn sở hữu của Mỹ, thành viên của Tập đoàn Liberty Mutual toàn cầu.

"Mang đến một cuộc sống an toàn và đảm bảo hơn cho mọi người" kể từ năm 1912, Liberty Mutual Insurance (www.LibertyMutual.com) với trụ sở chính tại Boston là tập đoàn bảo hiểm đa ngành toàn cầu. Tính đến ngày 31/12/2014, Liberty Mutual Insurance có tổng tài sản 124,3 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu 39,6 tỷ đô la Mỹ, và xếp hạng:

• Thứ 3 nước Mỹ và thứ 6 thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và thiệt hại
• Thứ 78 trong danh sách các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

45 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh
45 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 1006

Let your voice be heard.

Review Liberty Insurance Limited now