3.0 stars

Recommend working here to a friend

Ratings for specific areas

Salary & benefits 2.8
Training & learning 2.8
Management cares about me 2.8
Culture & fun 2.8
Office & workspace 3.4

Let your voice be heard.

Review Kootoro Việt Nam now
Filter by

5 Employee Reviews

Công ty tốt với các bạn thích học hỏi

Recommend
November 2018

What I liked

Team vui vẻ, hòa đồng quan tâm đến nhau. Nhưng các sếp chưa quan tâm lắm với các nhân viên thấp bé
Công ty có trả tiền nếu phải làm thêm. Mà đa số là tự làm thêm theo trách nhiệm

Được sếp quan tâm

Recommend
March 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Tuyệt vời!!!!!

Recommend
March 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Sếp tổng tốt

Doesn't recommend
July 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Công ty không có chính sách, luật rừng

Doesn't recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.