Overall rating

4.8

9 reviews
5
78%
4
22%
3
0%
2
0%
1
0%

Recommend working here to a friend
Salary & benefits
Salary & benefits
4.6

Rating details

5
56%
4
44%
3
0%
2
0%
1
0%
Training & learning
Training & learning
4.4

Rating details

5
56%
4
33%
3
11%
2
0%
1
0%
Management cares about me
Management cares about me
4.7

Rating details

5
78%
4
11%
3
11%
2
0%
1
0%
Culture & fun
Culture & fun
4.8

Rating details

5
78%
4
22%
3
0%
2
0%
1
0%
Office & workspace
Office & workspace
4.0

Rating details

5
22%
4
56%
3
22%
2
0%
1
0%

Rating details

5
56%
4
44%
3
0%
2
0%
1
0%

Rating details

5
56%
4
33%
3
11%
2
0%
1
0%

Rating details

5
78%
4
11%
3
11%
2
0%
1
0%

Rating details

5
78%
4
22%
3
0%
2
0%
1
0%

Rating details

5
22%
4
56%
3
22%
2
0%
1
0%
Let your voice be heard.

9 employee reviews

May 2023

Lương cao, môi trường open

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked:

Thấy lương cao hơn so với hầu hết công ty outsource khác.
Ngoài lương tháng 13 còn có performance bonus tối thiểu hơn 1 tháng lương.
BHXH full lương.
Công ty không có OT, nếu có thì lương trả đàng hoàng

August 2023

Môi trường ổn

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sign in now to see all reviews.
May 2023

Môi trường làm việc tốt

5

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2023

Môi trường tốt nhưng OT nhiều

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

March 2023

Lương và phúc lợi tốt. Chổ để xe hơi nhỏ

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

December 2022

Chỗ làm việc tốt,

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

November 2022

Môi trường làm việc tốt

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

October 2022

Môi trường tốt lý tưởng cho Intern/Fresher và Junior

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

October 2022

Một môi trường đáng để làm việc

5

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Page views: 4,544