Kindy City

District 3, Ho Chi Minh
Product
301-500
Vietnam
Monday - Friday
No OT

Kindy City Jobs

Kindy City has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

  • Competitive salary & benefits
  • Hybrid working, flexible time
  • Employee growth support
Ha Noi
  • Competitive salary & benefits
  • Hybrid working, flexible time
  • Employee growth support
Hot
Ha Noi
1h

Overview about Kindy City

Kindy City

Chúng tôi là một trường Mầm Non hoạt động theo mô hình đào tạo song ngữ kết hợp Khung Chuẩn của chương trình Mầm Non Hoa Kỳ và Chương trình Mầm Non Việt Nam. Nhắm tới sự phát triển toàn diện của trẻ, nhà trường chú trọng xây dựng không chỉ các kiến thức hay năng lực trí tuệ, thể chất mà còn đặc biệt chú trọng hình thành nhân cách và những kỹ năng sống cần thiết ngay từ những năm đầu đời.

Để xây dựng mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên năng động, sáng tạo đồng thời nhiệt tình, tâm huyết với chương trình đào tạo của Bậc học Mầm Non.

Location

80 Trương Định, Phường 09
District 3
Ho Chi Minh

Total views: 341

Let your voice be heard.

Review Kindy City now
Write a review