Bệnh Viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương ngày nay nguyên là nhà bảo sanh Chợ lớn, 1 khu chuyên khoa sản của Bệnh viện Lalung Bonaire tức nhà thương Nam Việt cũ và là BV. Chợ Rẫy ngày nay.

Our Key Skills

Location

128 Hong Bang, District 5, Ho Chi Minh
128 Hong Bang, District 5, Ho Chi Minh

Total views: 1090

Let your voice be heard.

Review Hung Vuong Hospital now