Công ty TNHH HansaeYes24 Vi Na

Công ty TNHH HansaeYes24 Vi Na 100% vốn đầu tư Hàn Quốc
Ngày thành lập: 1/12/2009
Giám đốc đại diện: Bà Pan SoHee
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh trực tuyến và Xuất nhập khẩu

Our Key Skills

Location

77 Hoàng Văn Thái, District 7, Ho Chi Minh
77 Hoàng Văn Thái, District 7, Ho Chi Minh

Total views: 1,502

Let your voice be heard.

Review Hansae YES24 Vi Na now