Green Edu

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường

Location

R4-08 Đường số 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Ho Chi Minh
R4-08 Đường số 2, Phường Tân Phong, Quận 7

Total views: 186

Let your voice be heard.

Review Green Edu now