Green Edu

Green Edu là một doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp định hướng theo chuỗi giá trị và thị trường

Jobs

Green Edu has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Junior Software Engineer (Java, PHP)

Ho Chi Minh
  • Flexible working time, less OT
  • English working environment
  • Oversea Business Trips

10 Java Developer -J2EE,Spring All level

Ho Chi Minh

03 Developers (C#, ASP.NET, .NET)

Ha Noi

Senior FullStack Dev (ReactJS, NodeJS)

Ho Chi Minh

Product managers (Technical)

Ho Chi Minh
  • Flexible 14 days Leave
  • Fully stocked Pantry
  • Laptop of your choice

Location

R4-08 Đường số 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Ho Chi Minh
R4-08 Đường số 2, Phường Tân Phong, Quận 7

Total views: 329

Let your voice be heard.

Review Green Edu now