Công ty TNHH Grand M.VN là công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty TNHH Grand M.VN là công ty 100% vốn nước ngoài, đặt trụ sở tại 59 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa.

Grand M tập trung mở rộng lĩnh vực xuất khẩu phần mềm sang thị trường Nhật Bản. Lĩnh vực chủ yếu bao gồm thương mại điện tử, ứng dụng IoT, AI vào chăm sóc sức khỏe, và phát triển các sản phẩm IOT.

Location

59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Total views: 1,039

Let your voice be heard.

Review GRAND M now