Công ty TNHH Grand M.VN là công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty TNHH Grand M.VN là công ty 100% vốn nước ngoài, đặt trụ sở tại 59 Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa.

Grand M tập trung mở rộng lĩnh vực xuất khẩu phần mềm sang thị trường Nhật Bản. Lĩnh vực chủ yếu bao gồm thương mại điện tử, ứng dụng IoT, AI vào chăm sóc sức khỏe, và phát triển các sản phẩm IOT.

Jobs

GRAND M has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Mobile Dev (Android/iOS/React Native)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Unity Developer (C#)

Ho Chi Minh
  • Salary is up to $2,000
  • Learn modern workflow & tools
  • Become professional engineer

Senior .NET Developer - Up to $1800 Net

Ho Chi Minh
Da Nang

12 Sr. .NET/ASP.NET/C# Devs $1K-2.5K

Ho Chi Minh

Data Scientist (Python, Database)

Ho Chi Minh

Location

59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
59 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Total views: 1,504

Let your voice be heard.

Review GRAND M now