GeoComply (GeoTech Hub Vietnam) Reviews

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
Canada
Monday - Friday
No OT
Write review
4.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.5
Training & learning
4.4
Management cares about me
4.5
Culture & fun
4.4
Office & workspace
4.1

Let your voice be heard.

Review GeoComply (GeoTech Hub Vietnam) now
Write review

50 Employee Reviews

Phúc lợi cao, nhiều cơ hội học hỏi, có cấp macbook

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

- Phúc lợi hấp dẫn, sau 1 năm có stock option
- Có cấp macbook
- Các manager quan tâm tới thành viên team chứ không xa cách.
- Có các khoá học rất thực tiễn cho nhân viên, nhiều người tham gia và có các chứng chỉ khá cool.
- Công ty đang grow mạnh, sắp mở thêm văn phòng.
Có lúc OT nhưng không thường xuyên, chủ yếu đến từ việc phải meeting trái múi giờ với các chi nhánh ở nước khác.

Công ty tốt, đáng trải nghiệm

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Tốt để học hỏi - phát triển

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty dễ thương muốn xỉu, benefit ok, đóng bảo hiểm full lương

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Có nhiều cơ hội phát triển

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc mở, thân thiện, hòa đồng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty phúc lợi tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cảm nhận của tấm chiếu mới

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Bộ phận HR thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review GeoComply (GeoTech Hub Vietnam) now
Write review