FPT Software Reviews

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
Vietnam
Monday - Friday
Extra salary for OT
Write review
3.7
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.2
Training & learning
3.9
Management cares about me
3.6
Culture & fun
4.0
Office & workspace
4.0

Let your voice be heard.

Review FPT Software now
Write review

1755 Employee Reviews

Rất phù hợp cho sinh viên trải nghiệm. Nên cân nhắc cẩn thận nếu làm lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2023

What I liked

Trung bình khá. Có cơ hội tiếp xúc dự án lớn, làm việc trong môi trường đủ chuyên nghiệp, lương lậu trung bình đủ xài, văn hóa thoải mái không quá khắt khe giờ giấc. Nói chung cũng còn nhiều điều chưa tốt nhưng là môi trường rất phù hợp cho bạn mới ra trường, trải nghiệm đi làm lần đầu. Lên trình độ rồi thì nên deal lại cẩn thận hoặc move on
Không đòi hỏi OT quá nhiều hoặc tùy dự án, này không rõ vì dự án mình làm thì không đòi hỏi. OT trả lương đầy đủ

Môi trường học hỏi tốt cho sinh viên mới ra trường, cơ hội onsite

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Có thể gắn bó lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Không quá xuất sắc nhưng nhìn chung mọi thứ ổn.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt , văn phòng rộng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phù hợp cho sinh viên mới ra trường, văn hóa làm việc cũ kỹ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho những bạn mới ra trường

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường OK

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đồng nghiệp vui vẻ, môi trường chỉ dành cho fresher

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
March 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho người mới

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.