3.3
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.1
Training & learning
3.0
Management cares about me
3.1
Office & workspace
3.6

Let your voice be heard.

Review FE CREDIT now
Write a review

19 Employee Reviews

Nên thử sức

Recommend
March 2021

What I liked

- Thưởng tốt, dù Covid công ty vẫn thưởng ít nhất gần 3 tháng lương chưa bao gồm lương tháng 13
- Đồng nghiệp trẻ, năng động
- Cơ hội ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại và thấy rõ được ảnh hưởng trên quy mô lớn toàn bộ công ty
- Cơ hội phát triển và thăng tiến theo năng lực, miễn là chịu đóng góp và sẵn sàng giải quyết vấn đề
Giờ làm việc linh hoạt, nếu thực sự phải làm OT thì nên trao đổi với sếp để xin approve trước.

Review về công ty FE Credit

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Là nơi đáng để thử sức

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Benefits tốt, môi trường cạnh tranh

Doesn't recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường khá tệ cho dân IT

Doesn't recommend
January 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tệ nhất từng làm, bị lừa vào đây

Doesn't recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phe phái khá nhiều

Doesn't recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ OT công bằng hợp lý

Recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty rất chính trị bè phái

Doesn't recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.