General information

Company type
Product
Company size
151-300 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Our Key Skills

Why you'll love working here

  • 1 năm 13-14 tháng lương
  • Môi trường Thương Mại Điện Tử năng động, hiện đại
  • Làm hết sức chơi hết mình, thưởng bất thình lình.
+2

Location

Ho Chi Minh

21bis Hậu Giang, Phường 4, Tan Binh, Ho Chi Minh
Currently, Fado.vn is not hiring for any positions.
Page views: 6,355