eTop.vn

eTop.vn is a distributing platform for e-commerce, which helps online merchants and suppliers deliver goods to customers. Our products include topship.vn - a logistics solution, and etop.vn - a drop shipping service.

Drop shipping is a retailing model where suppliers ship the goods directly to customers, and merchants make profit on the difference between wholesale and retail price. We work with various partners in e-commerce to distribute goods and provide the best services for merchants.

Why You'll Love Working Here

  • Được làm việc cùng đội ngũ 10 năm kinh nghiệm trong ngành eCommerce và Logistics
  • Cùng tham gia xây dựng sản phẩm chưa từng có, góp phần thay đổi thị trường
  • Đầy đủ chính sách bảo hiểm, thuế, số ngày nghỉ phép theo quy định nhà nước
  • Hoạt động ngoại khoá, teambuilding, …

Location

911 Dai Thanh Binh Building, Nguyen Trai, District 5, Ho Chi Minh
911 Dai Thanh Binh Building, Nguyen Trai

Total views: 775

Let your voice be heard.

Review eTop.vn now