Elliot Company Limited

District 7, Ho Chi Minh
Product
1-50
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Overview about Elliot Company Limited

ODA - ORDER. SO EASY

Our project - ODA.VN is B2B F&B platform which can transform HORECA procurement process into a more cost-saving, efficient and meaningful one.

You will be joining the team developing ODA platform.

ODA is a pioneer and industry leader in operational management for the B2B F&B industries, easily connecting suppliers and customers. With more than 400 suppliers’ networks, ODA.VN provides an easy and cost-saving way to order F&B ingredients for HORECA businesses.

 

Dự án của chúng tôi - ODA.VN là nền tảng B2B F&B có thể biến quy trình mua sắm của HORECA thành quy trình tiết kiệm chi phí, hiệu quả và có ý nghĩa hơn.

Bạn sẽ tham gia nhóm phát triển nền tảng ODA.

ODA là công ty tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý vận hành cho ngành công nghiệp F&B B2B, dễ dàng kết nối nhà cung cấp và khách hàng. Với mạng lưới hơn 400 nhà cung cấp, ODA.VN cung cấp phương thức để đặt hàng nguyên liệu Thực phẩm & Đồ uống cho các doanh nghiệp HORECA một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí .

Why You'll Love Working Here

  • 1 Dynamic, energy and friendly working environment
  • 2 Work with young, talented, enthusiastic colleagues
  • 3 Culture, benefits that embrace growth and teamwork


  • Dynamic, energy and friendly working environment
  • Work with young, talented, enthusiastic colleagues
  • Culture and benefits that embrace growth and teamwork
  • Have the ability to learn from knowledgeable leaders and study along with your teammates
  • Competitive salary package with 13th-month bonus and review every year
  • 12 days of paid annual leave
  • You will be joining the team developing ODA platform. It is a B2B F&B platform which can transform HORECA procurement process into a more cost-saving, efficient and meaningful one

Location

Ho Chi Minh
6th Floor, Beautiful Saigon Building, No.2 Nguyen Khac Vien St., Tan Phu Ward
District 7
Ho Chi Minh

Total views: 482

Let your voice be heard.

Review Elliot Company Limited now
Write review