Hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm GIS

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK tiền thân là trung tâm Phần mềm & Dịch vụ GIS của công ty eK (thành lập từ năm 2001)

Hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm GIS, phần mềm ứng dụng GIS, dịch vụ GIS, xây dựng dữ liệu GIS.

15 năm kinh nghiệm trong phát triển, cung cấp phần mềm GIS, giải pháp ứng dụng GIS và dịch vụ GIS cho các khách hàng là các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp trên cả nước

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi
Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 1504

Let your voice be heard.

Review eKGIS now