4.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.6
Training & learning
4.3
Management cares about me
4.1
Culture & fun
4.5
Office & workspace
4.0

Let your voice be heard.

Review Eastgate Software now
Write a review

8 Employee Reviews

Sếp tốt với nhân viên vc

Recommend
August 2018

What I liked

- đồng nghiệp vui vẻ
- ăn uống suốt ngày
- từ lúc vào cty tăng mấy cân
- từ giờ đến cuối năm không phải đi cưới ai ^^
Không có OT nhưng mà mọi người thường ở lại chơi game =))

Thời gian làm việc flexible, tự chủ động công việc

Recommend
August 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Nhân viên kỹ năng tốt, có thể làm việc độc lập, có kinh nghiệm làm dự án quốc tế

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Được tạo điều kiện học hỏi

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường năng động, thoải mái

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chỉ đãi ngộ tốt với key member công ty

Doesn't recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc rất tốt để phát triển cho junior

Recommend
November 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

Recommend
October 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.