East Agile Reviews

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
51-150
United States
Monday - Friday
No OT
4.4
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.7
Training & learning
4.4
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.2
Office & workspace
4.1

Let your voice be heard.

Review East Agile now
Write a review

25 Employee Reviews

Môi trường làm việc rất tốt, học hỏi được nhiều

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2022

What I liked

- Được trang bị iMac thuận tiện cho công việc.
- Văn phòng đẹp, thời gian làm việc thoải mái.
- Có ăn trưa, bánh kẹo, sữa chua, ...
- Quy trình training và làm việc cho fresher rất tốt. Có pair programming giúp học hỏi nhanh. Sử dụng nhiều công nghệ mới.
- Đồng nghiệp thân thiện, thường xuyên giúp đỡ nhau và hỗ trợ người mới.
- Có phòng bóng bàn, bi lắc.
- Review lương mỗi 6 tháng.
Hầu như không OT. Thời gian làm việc rất linh hoạt. OT ngày lễ được trả rất cao.

Sep tot, dong nghiep hoa dong

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Công ty khá ổn áp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường rất tốt, sếp thì không

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
May 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt, có điều sếp thực dụng.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thân thiện, lương cao, không OT.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tuyệt vời

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn hoá công ty khuyến khích sự thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Việc nhẹ lương cao

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.