4.5
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.4
Training & learning
4.2
Management cares about me
4.3
Culture & fun
4.3
Office & workspace
4.3

Let your voice be heard.

Review Dr.JOY now
Write a review

52 Employee Reviews

Sản phẩm bền vững, môi trường hiện đại, công việc gần full option

Recommend
May 2021

What I liked

- Cty đang làm sản phẩm về y tế thuộc nhóm ngành thiết yếu nên khá bền vững, ít phụ thuộc vào biến động khách quan của môi trường, dịch bệnh mà chủ yếu là cố gắng của công ty. Nguồn vốn từ huy động quỹ và kinh doanh, chưa có định hướng IPO.
- Văn hóa môi trường làm việc khá hiện đại: phỏng vấn 3 vòng, các thành viên bàn luận thoải mái, nêu ý kiến thẳng thắn và khá chủ động, đoàn kết và thiện chí khi làm việc.
- Chính sách ăn ngủ thoải mái, bảo hiểm full lương. Văn phòng tòa 789 HQV hạng A sạch đẹp thừa chỗ gửi xe, máy windows cấu hình khủng, nếu công ty đổi qua dùng full macos thì thả thêm tim nữa :)
- Khung quản trị hướng Agile, sử dụng Redmine + drive tools, các manager hòa đồng, gần gũi có nỗ lực định hướng văn hóa khá minh bạch.
Có đăng ký OT khi cần làm thêm giờ cả ngày trong tuần lẫn thời gian golive

Ấm áp như một gia đình

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trg làm việc & cơ hội phát triển tốt

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng rộng rãi, đẹp, lương ổn

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi tường làm việc năng động, chế độ phúc lợi tốt

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tạo điều kiện phát triển cho nhân viên

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Một công ty tốt để làm việc

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt, môi trường thân thiện

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ, môi trường làm việc tốt

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ công ty tốt, sếp cực kỳ hiền

Recommend
December 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.