4.6 stars

Recommend working here to a friend

Ratings for specific areas

Salary & benefits 4.2
Training & learning 3.4
Management cares about me 3.6
Culture & fun 3.8
Office & workspace 3.8

Let your voice be heard.

Review Deliveree On-Demand Logistics now
Filter by

5 Employee Reviews

Môi trường làm việc tốt để phát triển bản thân

Recommend
June 2019

What I liked

- Công ty Product nên mọi người đều giành tâm huyết vào sản phẩm
- Sếp và mọi thành viên trong team đều rất dễ gần & vui vẻ
- Tủ lạnh rất nhiều đồ ăn vặt, snack, cà phê, nước trái cây ...
- Free ăn trưa & đóng bảo hiểm full lương, ngoài ra có mua gói bảo hiểm sức khỏe riêng thêm cho nhân viên
Công ty có hỗ trợ late dinner nếu phải OT

Mọi thứ đều tốt

Recommend
September 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Công ty Startup

Recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường thân thiện lành mạnh

Recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Startup có tiếng ở Đông Nam Á

Recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.