Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review DatVietVAC now
Filter by

2 Employee Reviews

Sếp tốt, môi trường nhiều cơ hội

Recommend
September 2020

What I liked

- Văn phòng sang, nhiều gái đẹp.
- Công việc thì hardwork, công ty product đang trong quá trình phát triển, nhiều việc, nhiều cơ hội, tech stack mở, research và áp dụng công nghệ mới thường xuyên.
- Lương lậu, thiết bị làm việc khá mát tay.
- OT ít, theo đợt có thông báo trước
- OT có lương ấm áp

Hardwork team

Recommend
May 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.