Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện Đại

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện Đại phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ của Microsoft ngay từ khi mới thành lập(tháng 10 năm 2004). Sự sáng tạo của chúng tôi bắt nguồn từ tinh thần ham học hỏi, luôn chào đón những ý tưởng mới, công nghệ mới và con người mới. Khách hàng của chúng tôi thu được lợi ích từ những giải pháp chuyên nghiệp về công nghệ và nghiệp vụ, có được từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua. Với định hướng chiến lược về sản phẩm và dịch vụ rõ ràng, chúng tôi có kế hoạch đầu tư lâu dài vào con người, công cụ và các giải pháp của chúng tôi.

Our Key Skills

Jobs

Software Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Ha Noi

Locations

85 Hạ Đình, Thanh Xuan, Ha Noi
85 Hạ Đình

Total views: 1,073

Let your voice be heard.

Review CTCP Phần mềm Quản lý Hiện Đại now