Công ty TNHH Asean Fan

Ho Chi Minh

Product

Monday - Friday

No OT

Hoạt động vào hai mảng chính xuất bản Game, Phần mềm và quảng cáo (phát hành tạp chí)

ASEAN FAN được thành lập tại Viêt Nam vào tháng 02 năm 2015, tập trung hoạt động vào hai mảng chính xuất bản Game, Phần mềm và quảng cáo. Hợp tác với các khách hàng đến từ Nhật - Hàn, có kinh nghiệm trong việc sản xuất Game và phát hành tạp chí, ASEAN FAN đang từng bước tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, phát triển cộng đồng.

Công ty đang tìm kiếm đội ngũ ứng viên trẻ, năng động, đột phá và thật sự nhiệt huyết để có thể cùng nhau tạo lập nên nền móng vững chắc nhất. Với thực lực, tiềm năng và tiêu chí trên, ASEAN FAN hoàn toàn tự tin sẽ là một môi trường cội rễ để tất cả các năng lực xanh được phát triển trong ánh nắng sáng tạo và thành công.

Đây là đường link hoạt động Team Building của Cty

https://www.youtube.com/watch?v=MAi1mQDvkcE

Our Key Skills

Jobs

Lập trình viên web PHP (JavaScript, HTML5, CSS)

Ho Chi Minh

QAQC Tester (Game/Mobile/Web)

Ho Chi Minh

Why You'll Love Working Here


Location

32 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh
32 D5, Binh Thanh, Ho Chi Minh

Total views: 1170

Let your voice be heard.

Review Công ty TNHH Asean Fan now