Công ty Cổ phần PIV

Công ty Cổ phần PIV tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Năm 2014 là năm đánh dấu sự thay đổi lớn mạnh mang tính đột phá của PIV, với toàn bộ ban lãnh đạo mới, Công ty chính thức chuyển sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới là: cung cấp dịch vụ, kinh doanh thương mại và sản xuất theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9, doanh thu 2014 tăng trưởng cao đạt hơn 100 tỷ và LNST đạt hơn 8 tỷ đồng từ ngành nghề kinh doanh thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, cung cấp lắp đặt dây chuyền sản xuất phục vụ các khu công nghiệp, thiết bị dạy nghề. Công ty đã chứng tỏ được sự định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo trong quá trình tái cơ cấu toàn diện PIV.

Location

Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi
Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 685

Let your voice be heard.

Review Công ty Cổ phần PIV now