Nhựa Bình Minh

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi cần tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc.

Location

District 6, Ho Chi Minh
District 6, Ho Chi Minh

Total views: 139

Let your voice be heard.

Review Công Ty Cổ Phần Nhựa Bình Minh now