General information

Company type
IT Outsourcing
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
Extra salary for OT

Company overview

Our key skills

Là Chuyên Gia Về Web, Bạn Sẽ Tiếp Cận Những Gì?

Why you'll love working here

  • Định hướng chuyên môn phát triển cho từng cá nhân
  • Môi trường văn hoá tích cực, hoà đồng, luôn vui vẻ
  • Luôn có người bên cạnh bạn trong công việc
Team-building kết nối sức mạnh của team
Tham gia các hoạt động ngoại khoá
+3

Location

Ha Noi

Số 37 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Dinh, Ha Noi
58 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuan, Ha Noi
Currently, Code Tốt is not hiring for any positions.
Page views: 1,752