CNT Tech

Công ty CNT Tech Việt Nam
- Thành lập và hoạt động từ tháng 09/2017, trực thuộc Công ty mẹ là Công ty CNT Tech (Hàn Quốc)
- Đã xây dựng và phát triển thành công hệ thống Call Center, phần mềm, Website cho đối tác Công ty TNHH Lotteria Việt Nam
- Bên cạnh đó, do chiến lược phát triển và mở rộng của Công ty, đòi hỏi một nguồn nhân lực lớn đến từ đội ngũ Developer

Jobs

Java Developer (Spring, JavaScript)

Ho Chi Minh

Location

Incubation Center, Tòa B, Tầng 2, Khu chế xuất Tân Thuận , Tân Thuận Đông , Quận 7, Ho Chi Minh
Incubation Center, Tòa B, Tầng 2, Khu chế xuất Tân Thuận , Tân Thuận Đông , Quận 7

Total views: 263

Let your voice be heard.

Review CNT Tech now