Chợ Lớn Group

Sứ mệnh

  • Tạo nên giá trị gia tăng cho cuộc sống thông qua liên kết sản xuất và cung cấp hàng hoá đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống.
  • Luôn quan tâm tới môi trường, điều kiện làm việc và nâng cao mức thu nhập của cán bộ công nhân viên công ty.
  • Không ngừng góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Tầm nhìn

  • Tạo ra hệ thống phân phối, bỏ qua tất cả các chi phí quảng cáo, chi phí cho đại lý các cấp,Chợ lớn đưa hàng hoá từ nhà máy tới tận tay người tiêu dùng, người tiệu dùng cũng sẽ là đại lý bán hàng thông qua việc giới thiệu khách hàng khác cùng mua sắm để cùng được hưởng ưu đãi.
  • Trở  thành thương hiệu số 1 về phân phối hàng hoá tại thị trường nội địa.

Slogan

  •  “Mỗi khách hàng là một đại lý”
Tôn chỉ
  • “Sản phẩm chất lượng – hệ thống minh bạch – tài chính vững vàng”

Location

Tầng 3 Tòa nhà Audi ,số 8 Phạm Hùng, Cau Giay, Ha Noi
Tầng 3 Tòa nhà Audi ,số 8 Phạm Hùng

Total views: 145

Let your voice be heard.

Review Chợ Lớn Group now