BSD Solutions - Bring value to your business

BSD chuyên cung cấp các phần mềm quản trị doanh nghiệp như AX, CRM, Tableau, QAD… dựa trên nền tảng các sản phẩm của các tập đoàn phần mềm nổi tiếng trên thế giới như Microsoft, IBM Cognos, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics AX, Tableau BI, …

BSD cung cấp cho các nhà quản trị dịch vụ tư vấn triển khai, customization, huấn luyện đào tạo, hỗ trợ khách hàng sử dụng giải pháp trong suốt quá trình vận hành, cung cấp cho doanh nghiệp môi trường làm việc cộng tác mang tính hệ thống xuyên suốt trên mọi hoạt động và được vận hành trong môi trường công nghệ với những giải pháp cốt lõi của quản trị.

BSD đã là nơi đặt miềm tin của các nhà quản trị các tập đoàn hàng đầu trên thế giới như Yamaha, Panasonic, Roche, NSC,....

Location

68 Đường 9A, KDC Trung Sơn ( Qua cầu Nguyễn Văn Cừ ), Ho Chi Minh
68 Đường 9A, KDC Trung Sơn ( Qua cầu Nguyễn Văn Cừ ), Ho Chi Minh

Total views: 1508

Let your voice be heard.

Review BSD Solutions now