Brycen Vietnam Headline Photo

Công ty hoạt động trong lĩnh vực IT ,BPO

Công ty TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM là công ty hoạt động trong lĩnh vực IT, BPO. Là công ty thành viên của Brycen Japan, với 100% vốn đầu tư từ công ty mẹ Brycen Japan ở Tokyo Nhật Bản. Các thành viên chủ chốt của công ty đều có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc nhiều năm tại Nhật Bản. Khách hàng chủ yếu của công ty là các công ty, trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cao, luôn tạo điều kiện cho các cá nhân có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Our Key Skills

Jobs

Java Dev (SQL, PostgreSQL) Up to 20MIL

Da Nang

Why You'll Love Working Here

Location

25 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Huế, Da Nang
25 25 Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Huế, Da Nang

Total views: 2,629

Feature Reviews