Brycen Vietnam Jobs

Overview about Brycen Vietnam

Công ty hoạt động trong lĩnh vực IT ,BPO

Công ty TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM là công ty hoạt động trong lĩnh vực IT, BPO. Là công ty thành viên của Brycen Japan, với 100% vốn đầu tư từ công ty mẹ Brycen Japan ở Tokyo Nhật Bản. Các thành viên chủ chốt của công ty đều có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc nhiều năm tại Nhật Bản. Khách hàng chủ yếu của công ty là các công ty, trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế cao, luôn tạo điều kiện cho các cá nhân có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Our Key Skills

Why You'll Love Working HereLocations

25 Nguyễn Văn Cừ, Thành Phố Huế
Other
Other
Da Nang
Other
Other
Ho Chi Minh
Other
Other
Ha Noi

Total views: 5,124

Top Reviews


Write a review